Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Γενοκτονίες

Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος, δυστυχώς έχουν υπάρξει πολλές γενοκτονίες. Τών Αρμενίων, των Ποντίων και των υπολοίπων Ελλήνων της Μεγίστης Ελλάδος ( Μικρά Ασία) από τους Οθωμανούς, των Ελλήνων από την Ανατολική Ρωμαική Χριστιανική Αυτοκρατορία, των Ινδιάνων της Αμερικής από τους Ισπανούς του Κορτέζ και των άλλων αποίκων από την γηραιά ήπειρο κλπ. Καμμία δεν είναι σηματικότερη από την άλλη, και καμμία δεν έχει δικαιολογία. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι το γιατί συνέβησαν αυτές οι γενοκτονίες, και σε τι απόβλεπαν αυτοί που τις πραγματοποίησαν. Ήταν άνθρωποι της ύλης ή του πνεύματος; Ποιοί είναι οι σημερινοί συνεχιστές, των υπευθύνων αυτών των γενοκτονιών και τι πρεσβεύουν στην σημερινή μας εποχή;

Δεν υπάρχουν σχόλια: